تأیید صحت بینگ‌اکس

هنگام استعلام تلگرام و X (توئیتر سابق)، لطفاً پیشوند «@» را اضافه کنید. مثال: @BingXOfficial